Czy można zakończyć umowę leasingu wcześniej? Jakie są opcje?

Czy można zakończyć umowę leasingu wcześniej? Jakie są opcje?

Czy można zrezygnować z leasingu w każdym momencie jego trwania? Sprawdź, jakie są możliwości!

W dzisiejszym artykule odpowiemy sobie na pytanie, czy można zrezygnować z leasingu w dowolnym momencie jego trwania. Sprawdzimy, czy wiążą się z tym jakieś konsekwencje prawno-skarbowe.

Rezygnacja z leasingu może zostać spowodowana różnymi przyczynami i może zakończyć się w różny sposób. Czasami leasingobiorca wypowiada po prostu umowę leasingu, innym razem kończy ją przed czasem, wykupując przedmiot leasingu. Bywa również, że dokonywana jest cesja leasingu, a nawet podnajem przedmiotu leasingu. Poniżej analizujemy wszystkie te przypadki.

Wypowiedzenie umowy leasingu

Pierwszą opcją, z jakiej można skorzystać, to wypowiedzenie leasingu. Większość z umów dopuszcza taką możliwość, chociaż zdarza się, że czasami takie rozwiązanie przysługuje jedynie leasingodawcy. Wypowiedzenie umowy jest jednak przeważnie niekorzystne finansowo. Przede wszystkim trzeba leasing rozliczyć – należy uregulować wszystkie pozostałe do zapłaty raty wraz z odsetkami oraz opłatami przewidzianymi w umowie. Ta kwota jest pomniejszana o dyskonto (sposób jego obliczania jest podany w OWU leasingu oraz w Tabeli Opłat i Prowizji). Przedmiot leasingu wraca wtedy do leasingodawcy.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy konieczne jest dokonanie korekty kosztów uzyskania przychodu, jeśli wypowiedzenie umowy nastąpi przed upływem 40% okresu amortyzacji przedmiotu leasingu (leasing operacyjny). Z informacji przekazywanych przez różne Urzędy Skarbowe wynika jednak, że nie ma takiej potrzeby. W interpretacjach podatkowych można przeczytać, że „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje skutków podatkowych w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu. Unormowania zawarte w art. 23a-23l tej ustawy określają jedynie skutki rozporządzania przedmiotem leasingu po upływie podstawowego okresu umowy oraz w trakcie trwania umowy” (źródło: https://e-prawnik.pl/interpretacje-podatkowe/itpb1415-42212hd.html). Nie trzeba zatem wprowadzać korekty kosztów uzyskania przychodu przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy leasingowej. Takie stanowisko można znaleźć m.in. w następujących interpretacjach:

• Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2011 roku (źródło: https://interpretacje-podatkowe.org/leasing/ilpb4-423-97-11-4-ds);
• Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2012 roku (źródło: https://e-prawnik.pl/interpretacje-podatkowe/itpb1415-42212hd.html);
• Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2017 roku (źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-gospodarcza/754944,2,Jakie-skutki-podatkowe-wywoluje-wczesniejsze-rozwiazanie-umowy-leasingu.html);

Wykupienie przedmiotu leasingu

Innym sposobem na zrezygnowanie z leasingu jest po prostu wykupienie przedmiotu leasingu. Co prawda również trzeba będzie ponieść koszty uregulowania pozostałych rat leasingu pomniejszonych o dyskonto, ale odpadną takie koszty jak na przykład wycena. W takiej opcji leasingobiorca przejmuje przedmiot leasingu i może go próbować samodzielnie sprzedać w jak najlepszej cenie, aby zrekompensować wydatki związane z rozwiązaniem umowy.

Cesja leasingu

W przypadku, gdy leasing okazał się zbyt dużym obciążeniem, a przedmiot leasingu nie jest niezbędny firmie, korzystnym rozwiązaniem może okazać się cesja umowy leasingu. Leasingobiorca musi znaleźć przedsiębiorcę, który przejmie jego umowę oraz przedmiot leasingu i dalej będzie płacił raty leasingowe. Czasami udaje się także uzyskać od nowego leasingobiorcy odstępne – pieniądze za zapłacone wcześniej raty i rezygnację z praw do przedmiotu leasingu.

Podnajem przedmiotu leasingu

Problemem w przypadku cesji może być jednak to, że leasingodawca musi zgodzić się na przejęcie leasingu przez inny podmiot. Jeśli nie ma takiej zgody, zamiast cesji można zastosować podnajem przedmiotu leasingu. Wtedy ten jest przekazywany innemu przedsiębiorcy, który płaci co miesiąc opłatę za dzierżawę przedmiotu leasingu. Te pieniądze można przeznaczyć na spłatę rat leasingowych. W przypadku podnajmu leasingobiorca ryzykuje, że podnajemca może nie płacić terminowo dzierżawy.

Z umowy leasingu można zrezygnować w każdym momencie, jednak nie zawsze jest to opłacalne. Na szczęście dostępne są różne rozwiązania. Należy zatem wybrać to, które będzie najkorzystniejsze dla leasingobiorcy. Zachęcamy do kontaktu chętnie pomożemy.